Viešieji pirkimai

VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos viešųjų pirkimų taisyklės

VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2017 m. planuojami viešieji pirkimai

Techninių specifikacijų projektai

Vykdomi viešieji pirkimai ir informacija apie vykdomus viešuosius pirkimus

Viešųjų pirkimų procedūrų ataskaitos 

Pirkimo sutarčių viešinimas

Įvykdytų ar nutrauktų pirkimo sutarčių ataskaitos

Mažos vertės pirkimai