Privatumo politika

Vilniaus rajono centrinės poliklinikos privatumo politikoje aptariama, kokie asmens duomenys ir kokiu tikslu tvarkomi, kokias teises duomenų subjektai turi, kaip jas gali įgyvendinti bei kiti su asmens duomenų sauga susiję klausimai. (privatumo politika)