Pacientų registracija pas šeimos gydytojus

Pacientai priregistruoti prie VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos šeimos medicinos skyrių ir rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigų į šeimos gydytojų konsultacijas gali registruotis telefonu (8-5)2470001, (8-5)2478232, internetu (svetainėje registracija.vrcp.lt arba www.sergu.lt) arba atvykę į registratūrą.

Jeigu pacientas anksčiau nei po šešių mėnesių pasirenka kitą gydymo įstaigą, už dokumentų tvarkymą pasirinktai gydymo įstaigai moka  2,90 euro mokestį. 

Asmuo, norintis pakeisti anksčiau pasirinktą gydytoją, pildo prašymą (forma Nr. 025-025-2/a).

Studentai, atvykę į stacionarinę mokymosi įstaigą, moka 0,29 eurocento mokestį. Grįžę į nuolatinę gyvenamąją vietą pasirinktai įstaigai moka 0,29 eurocento mokestį.

Detalesnę informaciją apie prisirašymo tvarką  galite rasti ištraukoje iš 2001 m. lapkričio 9 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo.

Vilniaus miesto ir rajono gyventojų prirašymo prie VšĮ VRCP pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių ambulatorines  šeimos gydytojo ir/ar psichikos sveikatos priežiūros paslaugas tvarka pateikiama 2011 m. gegužės 6 d.  Nr. V-72 VšĮ VRCP vyriausios gydytojos įsakymo prieduose. (1 priedas ir 2 priedas).

Nepriregistruotiems prie įstaigos pacientams būtinoji  medicinos pagalba teikiama nemokamai !