Mažos vertės pirkimai
2018 m. mažos vertės pirkimai paskelbti viešųjų pirkimų plane