Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija ir atitikties sertifikatas

Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija

LST EN ISO 9001:2015 atitikties sertifikatas