Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano 2014 –2016 m. vykdymo ataskaita

Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo  priemonių plano 2017 m. vykdymo ataskaita

VšĮ VRCP korupcijos prevencijos 2017-2019 metų programa

VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos korupcijos prevencija

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklės