kokybės tikslai

PATVIRTINTA
Vilniaus rajono savivaldybės tarybos
2017 m. kovo mėn. 31 d.
sprendimu Nr. T3-95
1 priedas
 

VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos siektinos veiklos užduotys 2017 metams
 1. Teikti medicinos paslaugas pagal VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos įstatuose patvirtintas veiklos rūšis: teikti specializuotą bei kvalifikuotą antrinę ir pirminę ambulatorinę, ambulatorinę medicininę reabilitaciją ir pirminę stacionarią asmens sveikatos priežiūrą, kokybiškai teikti medicinos paslaugas.
 2. Siekti teigiamo finansinio įstaigos veiklos rezultato.
 3. Neviršyti patvirtinto įstaigos sąnaudų darbo užmokesčiui normatyvo.
 4. Siekti pritraukti papildomų finansavimo šaltinių.
 5. Vykdyti ankstyvos ligų diagnostikos prevencines programas, siekiant sumažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą rajone.
 6. Siekti pacientų pasitenkinimo įstaigos teikiamomis paslaugomis bei jų kokybe (pagrįstų skundų tendencijos).
 7. Atlikti kokybės vadybos sistemos priežiūros auditą.
 8. Užtikrinti TLK sutartyje numatytų paslaugų teikimą.
 9. Suaktyvinti vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programos vykdymą.
 10. Suaktyvinti pacientų tikrinimą dėl ŽIV.
 11. Siekti sumažinti mirtingumą dėl priežasčių susijusių su alkoholio ir narkotikų vartojimu.
 12. Išlaikyti esamas vakcinacijos apimtis tikslinėse gyventojų grupėse.
 13. Toliau vystyti informacinių sistemų plėtrą.
 14. Suaktyvinti teikiamų paslaugų viešinimą, siekiant didinti prisirašiusių draustų pacientų skaičių.
 15. Įsigyti du naujus greitosios pagalbos automobilius bei atnaujinti GPM skyriaus turimą medicinos įrangą.

________________