Kokybės politika

VšĮ VRCP KOKYBĖS POLITIKA

2015-2017 metams

Tikslas:

Teikti prieinamas, saugias, kvalifikuotas, kokybiškas ir efektyvias ambulatorines, greitosios medicinos pagalbos, palaikomojo gydymo ir slaugos asmens sveikatos priežiūros paslaugas Vilniaus rajono ir miesto gyventojams, siekti, kad būtų maksimaliai patenkinti pacientų poreikiai ir lūkesčiai, racionaliai naudojant finansinius, žmogiškuosius, technologijų ir kt. išteklius.

Vizija:

VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika – moderni, auganti, tobulėjanti, patraukli pacientams ir darbuotojams asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti aukščiausios kokybės medicinos paslaugas, nuolat gerinanti teikiamų paslaugų kokybę ir pacientų aptarnavimo kultūrą.

Misija:

Rūpintis kiekvienu pacientu bei darbuotoju, gerinti ir saugoti jų sveikatą.

Mūsų vertybės:

1. Pagarba

Mums svarbus kiekvienas žmogus. Mes stengiamės suprasti esamus ir būsimus pacientų bei darbuotojų poreikius ir tenkinti jų reikalavimus.

2. Profesionalumas

Mūsų darbuotojai aukštos kvalifikacijos savo srities specialistai, kurie domisi naujovėmis ir nuolat tobulinasi, kad žinios, įgūdžiai ir praktinė veikla tenkintų pacientų poreikius.

3. Komandinis darbas

Dirbdami kartu ir įsiklausydami vieni į kitus mes pasiekiame geriausių rezultatų.

4. Saugumas

Mes rūpinamės savo teikiamų paslaugų saugumu ir saugia savo pacientų bei personalo aplinka.

5. Novatoriškumas

Mes domimės naujovėmis, nuolat investuojame į moderniausią techniką ir šiuolaikines technologijas.