Informacija apie darbo užmokestį

VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis eurais

 

 

2016 m.

2017 m. I ketv.  2017 m. II ketv.  2017 m.  III ketv.

Gydytojai

1475

1408 1459  1697

Slaugytojai

873

800 954   1044

Specialistai

688

678 766   832

Kitas personalas

480

507 549   595