Duomenų apsaugos pareigūnas

Įgyvendinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento) reikalavimus, VšĮ Vilniaus rajono centrinėje poliklinikoje yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas:

Donatas Aviža, juristas, atsakingas už duomenų apsaugą.

Jeigu norite susisiekti su duomenų apsaugos pareigūnu, prašome kreiptis elektroniniu paštu dap@vrcp.lt arba telefonu (8 5) 247 00 69