Dokumentų (licencijos pratęsimui) pateikimo tvarka

Dėl dokumentų licencijuojamos veiklos sąlygų laikymuisi (licencijos pratęsimui) pateikimo tvarkos:

Elektroninės paslaugos teikiamos prsijungus prie elektroninių paslaugų teikimo portalo.

Paslaugų gavėjams skirtas prisijunguimo prie istemos ir dokumentų pateikimo instrukcijas galima rasti Akreditavimo tarnybos interneto svetainės http://www.vaspvt.gov.lt skyrelyje "Elektroninės paslaugos" (http://www.vaspvt.gov.lt/node/899).