Pacientų registracija vizitui pas gydytojus specialistus

Gydytojų specialistų konsultacijoms gauti pacientai gali registruotis telefonu (8-5)2388188, (8-5)2470034, internetu (svetainėje registracija.vrcp.lt arba www.sergu.lt) arba atvykę į registratūrą. 

Atvykdamas konsultacijai pacientas privalo pateikti Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos siuntimą, tinkamai užpildytą  gydančio  gydytojo.

Pacientams, kurie nori užsiregistruoti pas gydytoją dermatovenerologą, siuntimo pateikti nereikia.

Pacientams, kurie nepateikia siuntimo ir kreipiasi dėl kitų gydytojų paslaugų antrinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos suteikiamos paciento pageidavimu, jei jis už jas sumoka į įstaigos kasą nustatyto dydžio mokestį. Apie tokių paslaugų kainas pacientą informuoja registratorė - bendruomenės slaugytoja.

Informuojame, kad vadovaujantis 2015 m. lapkričio 17 d. Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. I-1562 12 straipsnio pakeitimo įstatymu Nr. XII-2037 pacientas, užsiregistravęs planinei asmens sveikatos priežiūros paslaugai gauti, tačiau negalintis atvykti nustatytu laiku, privalo apie tai informuoti įstaigą ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki numatomo paslaugos gavimo laiko pradžios tel. 852388188