Viešieji pirkimai

VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos  2020 m. viešųjų pirkimų planas

VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės

VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos planuojami viešieji pirkimai

Techninių specifikacijų projektai

Vykdomi viešieji pirkimai ir informacija apie vykdomus viešuosius pirkimus

Viešųjų pirkimų procedūrų ataskaitos 

Pirkimo sutarčių viešinimas

Įvykdytų ar nutrauktų pirkimo sutarčių ataskaitos

Mažos vertės pirkimai