Projektai

Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems Vilniaus rajono gyventojams, įgyvendinimas

Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Vilniaus rajone

Odontologinės pagalbos teikimo pacientams su negalia modelio sukūrimas