Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija, atitikties sertifikatas, akreditavimo pažymėjimas

Įstatai

Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija

LST EN ISO 9001:2015 atitikties sertifikatas

Įstaigos akreditavimo pažymėjimas