Apie prisirašymą prie mūsų sveikatos priežiūros įstaigos

Prie asmens sveikatos priežiūros įstaigos gali prisirašyti visi pageidaujantys Vilniaus rajono ir miesto gyventojai, apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu.

Pasirinkęs šeimos gydytoją pacientas turi pateikti registratūrai savo asmens dokumentą, užpildyti registratūroje prašymą(forma Nr.025-025-1/a) ir sumokėti 0,29 eurocento mokestį už dokumentų tvarkymą poliklinikos kasoje.

Jeigu pacientas anksčiau nei po šešių mėnesių pasirenka kitą gydymo įstaigą, už dokumentų tvarkymą pasirinktai gydymo įstaigai moka  2,90 euro mokestį. 

Asmuo, norintis pakeisti anksčiau pasirinktą gydytoją, pildo prašymą (forma Nr. 025-025-2/a).

Studentai, atvykę į stacionarinę mokymosi įstaigą, moka 0,29 eurocento mokestį. Grįžę į nuolatinę gyvenamąją vietą pasirinktai įstaigai moka 0,29 eurocento mokestį.

Detalesnę informaciją apie prisirašymo tvarką  galite rasti ištraukoje iš 2001 m. lapkričio 9 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo.

Vilniaus miesto ir rajono gyventojų prirašymo prie VšĮ VRCP pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių ambulatorines  šeimos gydytojo ir/ar psichikos sveikatos priežiūros paslaugas tvarka pateikiama 2011 m. gegužės 6 d.  Nr. V-72 VšĮ VRCP vyriausios gydytojos įsakymo prieduose. (1 priedas ir 2 priedas).

 

Šiuo metu galima prisirašyti prie šių šeimos medicinos skyriaus gydytojų:

  • Dalios Romualdos Lukočienės.

Vilniaus rajono centrinės poliklinikos administracija